Kulturel identitet

Vil du gerne opnå både udsyn og indsigt ?

Denne studieretning er for dig, der har en særlig interesse for sprog og kulturel identitet. Med studieretningsfagene engelsk, samfundsfag og fransk får du forudsætningerne for at kunne forstå og kommunikere med mennesker. I denne studieretning indgår desuden psykologi som obligatorisk valgfag, hvilket giver endnu en dimension til arbejdet med kulturel identitet. 

I både engelsk og fransk er der fokus på at lære at tale og skrive et korrekt, præcist og nuanceret sprog, så du kan kommunikere på et højt sprogligt niveau. Fransk- og engelsksprogede film, sangtekster, avisartikler og litteratur gør dig bedre til sproget, men giver også viden og indsigt i kultur, historie og samfundsforhold i de engelsk- og fransktalende lande. Vi arbejder med aktuelle og samfundsmæssige emner som fx identitet, migration, terrorisme og ungdomskulturer. Her kan du inddrage din viden og teori fra både samfundsfag og psykologi til at skabe dybere forståelse for emnerne.

I samfundsfag opnår du en bred viden om politik, økonomi og internationale forhold, men i denne studieretning er der et særligt fokus på sociologiske emner som fx integration, kernefamiliens forandring, social arv og ulighed. 

Med valgfaget psykologi opnår du en endnu større viden og forståelse for, hvorfor mennesker opfører sig, som de gør. Vi arbejder med psykologisk teori og cases i emner som fx unges identitetsdannelse eller ondskab.

Studietursdestinationer
Studieturen i 2. g vil have fokus på den kulturelle identitet i det land, vi besøger. Vi undersøger historiske, politiske, sociale og religiøse forhold, der har været af afgørende betydning for landet. Et andet vigtigt formål med studieturen er, at du skal ud og bruge sproget i praksis.

Eksterne samarbejder
I denne studieretning vil du møde interesseorganisationer og oplægsholdere samt besøge virksomheder, der har fokus på kommunikation og kultur. De skal inspirere dig til, hvordan du kan bruge både fremmedsprogskompetencer og kulturforståelse i et kommende job.

Hvad kan du blive
Studieretningen åbner dørene til både korte og lange videregående uddannelser. Du kan fx blive antropolog, socialrådgiver, lærer, kommunikationskonsulent, tolk, journalist eller psykolog.


Studieretningens opbygning

Herunder kan du se hvordan studieretningen er opbygget og fordelt på de 3 år. Klik på det enkelte fag og læs mere.

1.G
2.G
3.G
AP
*) Hvis du har valgt latin C, har du et frit B-valg.
Valgfag C
NV
Naturvidenskabeligt valgfag B *)