Muligheder i en globaliseret verden

Kan du ikke få nok af sprog ?

Denne studieretning er for dig, der er vild med sprog. Du vil gerne fortsætte med engelsk og tysk, men også gerne lære et nyt sprog. Både engelsk og fransk er verdenssprog, og tysk tales af 100 millioner mennesker i Europa. Med de tre sprog bliver du altså i stand til at kommunikere med store dele af verden – fra de store europæiske lande til de engelsk- og fransksprogede områder i Amerika, Afrika, Asien og Oceanien.

I studieretningen er der særligt fokus på at blive bedre til at kommunikere på alle tre sprog - mundtligt såvel som skriftligt. Vi arbejder bevidst med sammenhænge mellem sprogene. Du vil derfor opleve, at du kan bruge din viden fra ét sprog, når du skal lære nyt i et andet sprogfag.

Sprogfag er dog ikke kun grammatik og kommunikation, men også en måde at opnå viden om kultur, samfund og historie i de forskellige lande. I alle tre sprogfag arbejder vi med litteratur, sange, artikler og film om både historiske og aktuelle emner som f.eks. ”Europe – united or divided”, ”Deutschland als Einwanderungsland” og ”Les exclus de la société”.  

Hvis du ikke kan få nok sprog, tilbyder Rødkilde supplerende undervisning i engelsk eller tysk. Her vil du kunne tage en international anerkendt eksamen og opnå et Cambridge-certifikat eller et Goethe-certifikat. Du kan bruge certifikatet, når du i fremtiden skal søge studieophold eller job i udlandet.

Studietursdestinationer 
I løbet af din gymnasietid vil du blive tilbudt flere kortere eller længere studieture til engelsk-, tysk- eller fransktalende lande, f.eks. London, Dublin, Berlin eller Paris. Desuden vil det være mulighed for endags- eller flerdagsekskursioner til Nordtyskland. Målet er bruge sproget uden for klasselokalet og lære andre kulturer at kende. Det sker, når du interviewer lokalbefolkningen eller besøger venskabsskoler, institutioner, museer eller virksomheder.

Eksterne samarbejder
I denne studieretning vil du møde både en videregående uddannelse som f.eks. Aarhus Universitet samt repræsentanter med fremmedsprogskompetencer fra erhvervslivet, f.eks. oversættervirksomheden World Translation. Du vil også deltage i forskellige sprogkonkurrencer.

Hvad kan du blive
Studieretningen giver adgang til de fleste videregående uddannelser. Jobmulighederne er mange, f.eks. inden for eksport- og turistbranchen, EU, undervisning, kommunikation og oversættelse. Men du kan også vælge at læse videre til sygeplejerske, jurist, folkeskolelærer eller noget helt andet. 

Willkommen, bienvenue, welcome!


Studieretningens opbygning

Herunder kan du se hvordan studieretningen er opbygget og fordelt på de 3 år. Klik på det enkelte fag og læs mere.

1.G
2.G
3.G
* Hvis du ovenfor har valg latin C, har du her et frit valgfag B. Hvis du derimod har valgt matematik B, skal du have naturvidenskabeligt fag C
Valgfag C
Valgfag B
Kunstnerisk fag C
Valgfag B
Valgfag B* el. naturvidenskabeligt fag C