Studieretninger 2024 - 2027

Rødkilde udbyder følgende studieretninger:

Naturvidenskabelige:

1 - Matematik A - Fysik B - Kemi B - Innovativ science - fremtidens karrierevalg

2 - Matematik A - Bioteknologi - Fysik B - Biotek - udvid din bioteknologiske horisont

3 - Biologi A - Kemi B - Krop, miljø og sundhed - med biologi og kemi

Samfundsvidenskabelige:

4 - Samfundsfag A - Matematik A - Regn samfundet ud

5 - Samfundsfag A - Engelsk A - Den globale linje

5A - Samfundsfag A - Engelsk A - E-class

Sproglige:

6 - Engelsk A - Tysk fortsætter A / Fransk begynder A - Samfundsfag B med psykologi C og latin C - Kulturel identitet

7 - Engelsk A - Tysk fortsætter A / Fransk begynder A /Spansk begynder A - Latin C med samfundsfag B og psykologi C - Kulturel identitet

Kreative: 

8 - Musik A - Engelsk A - Musik og kultur

9 - Musik A - Matematik A - Musik og logik

 

Grundforløbet

Hvad er det?

1.g starter med et grundforløb, hvor alle klasser har de samme fag:
Dansk, engelsk, samfundsfag, matematik, idræt, 2. fremmedsprog (fransk A, spansk A, tysk B), et kunstnerisk fag (billedkunst, drama, mediefag el. musik), naturvidenskabeligt grundforløb (nv) og almen sprogforståelse (ap).

Formål med grundforløbet:

I grundforløbet får eleverne indføring i, hvordan man arbejder på et gymnasium. De lærer Rødkilde at kende, bliver præsenteret for vores mange forskellige fag og aktiviteter og får vejledning, så de er godt rustet til at vælge lige præcis dén studieretning, der passer bedst til dem.
Undervisningen er tilrettelagt, så den tilgodeser elevernes faglige interesser, og så den udfordrer eleverne fagligt.

Tidsplan for optagelsen