Krop, miljø og sundhed - med biologi og kemi

Vil du gerne forstå din krop og det miljø, vi lever i ?

Vil du gerne vide mere om, hvordan din krop fungerer, hvorfor Vejle Fjord ofte lider af iltsvind i sensommeren og hvordan kemiske stoffer i kroppen og vores madvarer er opbygget, så er denne studieretningen noget for dig.

Meget af undervisningen i biologi tager udgangspunkt i menneskekroppen, og du vil via både teori og praktiske øvelser i laboratoriet få en god forståelse for din krop. En forståelse, som både vil gavne dig i dit videre studieliv, men som også vil ruste dig til at tage kvalificeret stilling til emner som fostrediagnostik, gensplejsning, sundhed og miljøpolitik.

Du vil opleve, at de to fag i studieretningen biologi og kemi supplerer hinanden og at den viden du får, f.eks. i kemiundervisningen, vil hjælpe dig til en endnu bedre forståelse af biologien. 

På studieretningen arbejder du med praktiske eksperimenter i både biologi og kemi, og vil opleve at de to fag samarbejder om f.eks. ølbrygning eller miljø-undersøgelse af Vejle Fjord.

Denne studieretning kan få en særlig toning med fokus på sundhed, krop og idræt. Vi spørger dig derfor, når du vælger denne studieretning, om du ønsker valgfaget idræt B. Ønsker nok elever denne studieretning, sammen med idræt B, vil de komme i samme klasse - og en toning med fokus på sundhed, krop og idræt vil være muligt.

Studietursdestinationer – eksempler
Studieturen i 2. g vil have fokus på særlige biologiske forhold i det land, vi besøger. Vi undersøger de lokale økosystemer og besøger lokale virksomheder og museer.  Studieturen i 2.g har i en række år gået til Malta.

Eksterne samarbejder
Sygeplejeskolen i Vejle
SDU-Odense

Hvad kan du blive
Studieretningen åbner dørene til både korte og lange videregående uddannelser. Studieretningen retter sig særligt mod naturvidenskabelige uddannelser inden for biologi og sundhed. Du kan fx blive læge, sygeplejerske, fysioterapeut, kiropraktor, diætist, lærer, idrætscoach, ingeniør, havbiolog, miljøtekniker, zoolog og meget mere.


Studieretningens opbygning

Herunder kan du se hvordan studieretningen er opbygget og fordelt på de 3 år. Klik på det enkelte fag og læs mere.

1.G
2.G
3.G
Valgfag C
*) Hvis du som 2. fremmedsprog har valgt fransk eller spansk udgør det dit A-valg
Valgfag C
2. fremmedsprog
Valgfag A *)
Kunstnerisk fag C