Den globale linje

Spiller globalisering og sociale medier en rolle i dit liv, og vil du gerne undersøge sociale forskelle
i verden?

Undrer du dig over den stigende fattigdom i verden, eller hvorfor de rige bliver rigere uden at
middelklassen følger med?

Undrer du dig over, hvorfor sociale medier har så stor betydning i dansk og amerikansk politik?
Undrer det dig, at økonomiske op- og nedture påvirker mennesker?

Hvis du kan svare ja til et af ovenstående spørgsmål, er denne studieretning noget for dig.
Engelsk A giver dig indsigt i sproglige og kulturelle forhold i en lang række lande. Du udvikler dine
sproglige evner, så du kan kommunikere på engelsk på højt niveau. Samfundsfag A vil styrke din
forståelse af samfundsforhold, både nationalt og internationalt med særlig henblik på
engelsktalende lande. Engelsk og samfundsfag bidrager sammen til en bedre forståelse af fx
politiske diskurser, sociologiske fænomener, politik og generelt, hvilke udfordringer og muligheder
der er for individet, når man lever i et vestligt senmoderne samfund.

Du vil i denne studieretning kunne komme til at samarbejde med klasser i fx New York om aktuelle
internationale emner som SoMe, Black Lives Matter og konsekvenser af social og økonomisk
ulighed. Vi vil arbejde med politiske systemer i DK, EU og USA, forskellige velfærdsmodeller og
betydningen af og opfattelsen af ’The American Dream’. Der er mulighed for at deltage i UNESCO
Debate Camp, hvor du skal ’repræsentere’ et land i FN og debattere et lands synspunkter
vedrørende et aktuelt emne.

Studieretningen vil give dig en bred forståelse af verden og ruste dig godt til den voksende
internationalisering og jobmuligheder i udlandet for fx multinationale virksomheder og
ambassader.

Du kan endvidere få studieretningen med engelsk som undervisningssprog, som er for dig, som har
en drøm om, at du vil arbejde i udlandet efter endt uddannelse eller bare ønsker at arbejde i en
international virksomhed i fremtiden, hvor arbejdssproget oftest er engelsk.

Studietursmuligheder
Hvert år får du tilbud om endags- eller flerdagsekskursion i Danmark eller udlandet:
I 1.g er der typisk et besøg i en dansk virksomhed eller i en dansk forvaltning
I 2.g er studieretningen oftest afsted til Ungdommens Folkemøde i København kombineret med
besøg hos interesseorganisationer og andre virksomheder, som påvirker og arbejder for
interesser.
Endvidere er der i 2.g den klassiske studietur, men som i denne studieretning har et særligt
internationalt fokus af enten social karakter eller udenrigspolitisk karakter.
Studietursdestinationerne har flere gange været: London, Dublin eller New York.

I 3.g vil der, alt afhængigt af rejsemålet i 2.g, måske også blive taget initiativ til en kort studietur til Bruxelles for
at give dig en dyb indsigt i EU-forhold, såsom interessevaretagelse og det politiske systems
opbygning med henblik at du får viden om, hvordan du i fremtiden kan få indflydelse på og påvirke
diskussionen af europæisk politik.

Samarbejde ud af huset
I denne studieretning vil du flere gange møde interesseorganisationer, oplægsholdere og besøge
virksomheder, som skal inspirere dig til, hvad du efter gymnasiet kan bruge din uddannelse til. Du
vil med vores brug af eksterne kontakter i undervisningen blive udfordret på din forståelse af, hvad
de to studieretningsfag kan bruges til på lang sigt i din uddannelse og dit fremtidige jobvalg.

Hvad kan du blive?
Studieretningen åbner dørene til mange korte og lange videregående uddannelser. Du kan fx blive
lærer, marketing- og kommunikationskonsulent i et internationalt firma, statskundskaber, HR-
medarbejder, jurist, journalist, eksportmedarbejder eller spindoktor for den kommende
statsminister. Dette er studieretningen, som åbner dørene til arbejdsmarkedet og til verden.


Studieretningens opbygning

Herunder kan du se hvordan studieretningen er opbygget og fordelt på de 3 år. Klik på det enkelte fag og læs mere.

1.G
2.G
3.G
**) Hvis du som 2. fremmedsprog A har valgt fransk eller spansk, kan du ikke vælge her.
*) Hvis du som valgfag C har valgt latin, har du her et frit B-valg
2. fremmedsprog
Valgfag C **) el. 2. fremmedsprog A
Kunstnerisk fag C
Naturvidenskabeligt valgfag B *)
Valgfag C