E-class

For dig med en international baggrund eller et globalt udsyn.

E-class er en international studieretning, hvor undervisningen og undervisningsmaterialerne er på engelsk i flere af fagene.

Det internationale perspektiv er essentielt for de emner og temaer, som I arbejder med i undervisningen. Klassen deltager også i internationale samarbejdsprojekter med udenlandske partnerskoler, både virtuelt, på studierejer og studieophold.

Alt sammen noget der ruster dig til en fremtid i en global verden.

Studieretningen er fagmæssigt magen til studieretningen Samfundsfag A - Engelsk A - "Den globale linje" med den forskel, at du vil blive undervist på engelsk i følgende fag: historie, engelsk, samfundsfag, oldtidskundskab og matematik.

 


Studieretningens opbygning

Herunder kan du se hvordan studieretningen er opbygget og fordelt på de 3 år. Klik på det enkelte fag og læs mere.

1.G
2.G
3.G
**) Hvis du som 2. fremmedsprog A har valgt fransk eller spansk, kan du ikke vælge her.
*) Hvis du som valgfag C har valgt latin, har du her et frit B-valg
2. fremmedsprog
Valgfag C **) el. 2. fremmedsprog A
Kunstnerisk fag
Naturvidenskabeligt valgfag B *)
Valgfag C