Kulturel identitet

De sproglige studieretninger er for dig, der har en særlig interesse for sprog og kulturel identitet. Med studieretningsfagene engelsk, tysk/fransk/spansk og samfundsfag B eller latin C får du forudsætningerne for at kunne forstå og kommunikere med mennesker. Latin giver et boost til både sproglig forståelse og kulturhistorie. I denne studieretning indgår desuden psykologi som obligatorisk valgfag, hvilket giver endnu en dimension til arbejdet med kultur og mennesker.

I både engelsk og tysk/fransk/spansk er der fokus på at lære at tale og skrive et korrekt og nuanceret sprog, så du kan kommunikere på et højt sprogligt niveau. Tysk-/fransk-/spansk- og engelsksprogede film, sangtekster, avisartikler og litteratur gør dig bedre til sproget, men giver også viden og indsigt i kultur, historie og samfundsforhold i de engelsk- og tysk-/fransk-/spansk-talende lande. Vi arbejder med aktuelle og samfundsmæssige emner som fx identitet, migration, terrorisme og ungdomskulturer eller emner som familiemønstre, bandekriminalitet eller den amerikanske drøm. Her kan du inddrage din viden og teori fra både samfundsfag og psykologi til at skabe dybere forståelse for emnerne.

I samfundsfag opnår du en bred viden om politik, økonomi og internationale forhold, men i denne studieretning er der et særligt fokus på sociologiske emner som fx integration, kernefamiliens forandring, social arv og ulighed.

Latin vil give dig en sproglig bevidsthed, der vil styrke både din mundtlige og din skriftlige kommunikation i de andre sprogfag. Med tre sprog vil du i høj grad opleve, at du kan bruge din viden fra ét sprog, når du skal lære nyt i et andet sprogfag.

Med valgfaget psykologi opnår du en endnu større viden og forståelse for, hvorfor mennesker opfører sig, som de gør. Vi arbejder med psykologisk teori og cases i emner som fx unges identitetsdannelse eller ondskab.

Studietursdestinationer 
I løbet af din gymnasietid vil du blive tilbudt flere kortere eller længere studieture til udlandet. Et vigtigt formål er, at du skal møde andre kulturer og bruge dit sprog uden for klasselokalet. Studieturen i 2g vil have fokus på den kulturelle identitet i det land, vi besøger. Vi undersøger historiske, politiske, sociale og religiøse forhold, der har været af afgørende betydning for landet. Du har også mulighed for at møde vores partnerskoler, hvis du deltager i elevudveksling

Eksterne samarbejder
I denne studieretning vil du møde interesseorganisationer og oplægsholdere samt besøge virksomheder, der har fokus på kommunikation og kultur. De skal inspirere dig til, hvordan du kan bruge både fremmedsprogskompetencer og kulturforståelse i et kommende job. Du kan også deltage i forskellige sprogkonkurrencer

Hvad kan du blive
Studieretningen åbner dørene til både korte og lange videregående uddannelser, hvor sprog og kommunikation er i centrum. Du kan fx blive antropolog, socialrådgiver, lærer, kommunikationskonsulent, tolk, journalist, oversætter eller psykolog. Eller du kan læse sprog i kombination med andre fag på en handelshøjskole (f.eks. CBS), hvilket giver adgang til job som kommunikationsmedarbejder i virksomheder, organisationer og ministerier.  Måske kan du senere komme til at arbejde i en international virksomhed, hvor du har brug for sproglige kompetencer og viden om kulturer.

Hvis du ikke kan få nok sprog, tilbyder Rødkilde supplerende undervisning i engelsk eller tysk. Her vil du kunne tage en international anerkendt eksamen og opnå et Cambridge-certifikat eller et Goethe Zertifikat. Du kan bruge certifikatet, når du i fremtiden skal søge studieophold eller job i udlandet.


Studieretningens opbygning

Herunder kan du se hvordan studieretningen er opbygget og fordelt på de 3 år. Klik på det enkelte fag og læs mere.

1.G
2.G
3.G
Valgfag C
Valgfag B