AP - almen sprogforståelse

Faget

AP er en forkortelse for almen sprogforståelse i grundforløbet i løbet af 1. g. AP skal sikre, at elever får et fælles grundlag for deres sproglige arbejde samt en introduktion til det endelige valg af studieretning. AP er ligeledes et tværfagligt samarbejde mellem dansk, engelsk, latin og 2. fremmedsprog f.eks. tysk, fransk, spansk og italiensk.

Formålet med AP er at styrke eleverne forståelse for sprogenes teori og praksis samt selve samspillet mellem sprogene. Eleverne arbejder med grundlæggende grammatik og sætningsanalyse og får et kendskab til, hvordan sprogene er bygget op, og hvorfor de er i familie med hinanden.

Undervisningen

Undervisningen i AP foregår ud fra i-Bogen Ind i sproget. Denne elektroniske bog behandler alle de grammatiske begreber og terminologier ud fra det danske sprog med mange henvisninger til moderne fremmedsprog. Latin står som europæisk modersprog med slægtskab til de romanske sprog, sproghistorie og den romerske kultur.

Den fælles grundbog Ind i sproget giver eleverne en fælles platform at arbejde ud fra. Et videre perspektiv er at give eleverne en større sproglig bevidsthed og at øge deres kompetencer i mundtlig og skriftlig dansk.

Eksamen

Eleverne prøves i en indledende screening i grammatik, senere en midtvejstest for at afprøve de grammatiske færdigheder og til sidst i forløbet kommer den afsluttende test i det gennemgåede pensum. Alle prøver foregår elektronisk. Der gives en samlet karakter for præstationen.