E-class - en engelsksproget studieretning

På Rødkilde har du mulighed for at få en international fremtid med en dansk studentereksamen på engelsk.

Undervisningen og undervisningsmaterialerne er i en række fag engelsksprogede, og det internationale perspektiv er fremtrædende i emner og temaer.

Her kan du læse mere om studieretningen, og hvilke fag den indeholder.

Du kan også kigge dette power point igennem og blive inspireret.

 

Læs her lidt citater fra eleverne:

"Hvis man vælger e-class, er man klar på en ekstra udfordring/oplevelse. Derfor er timerne også sjovere, fordi flere er engagerede"

"Godt sammenhold og god klassekultur"

"Hvis man laver fejl, griner vi af det og så finder vi ud af, hvad man skal sige/udtale. Man er ikke bange for at lave fejl eller misforstå noget, for alle er i samme båd mht. engelsk"