Elevbetaling

Hvad koster det?

Undervisningen er gratis, og skolen stiller det meste undervisningsmateriale gratis til rådighed. Det gælder undervisningsbøger, hvad enten de er elektroniske eller i papirudgaver, og det gælder også online adgang til ordbøger i dansk, engelsk, tysk, fransk og spansk.

Men der er også aktiviteter og redskaber til undervisningen, du forventes at råde over:

  • Bærbar PC

En bærbar PC, som du kan medbringe på skolen og adgang til internettet hjemmefra. Flere af lærebøgerne vil være elektroniske/ internetbaserede, megen information og kommunikation på skolen foregår elektronisk, de skriftlige opgaver skrives på PC og afleveres elektronisk. 

Læs om IT-vejledning


Ekskursioner

I løbet af alle tre år i dit gymnasieforløb vil der være aktiviteter, arrangementer og ekskursioner, som du selv skal betale for. Den største enkeltudgift vil være en længerevarende ekskursion i 2.g, og vi anbefaler, at du starter opsparingen til denne ekskursion allerede i 1.g. Enten i en fælles opsparingsordning i klassen eller privat.


Betaling

Det er gratis at gå på Rødkilde Gymnasium. Men i løbet af de tre års skolegang vil du komme ud for at skulle betale for forskellige aktiviteter: introtur, skolens fødselsdag, ekskursioner, vinterbal og evt. lanciers for forældre og endelig studenterfesten i Skyttehuset.

Betalingsarrangementer vil selvfølgelig blive annonceret i god tid.