IT-vejledning

På Rødkilde gymnasium får du i introforløbets første dage en IT-lektion, hvor du dels får udleveret koder til Lectio, en gratis adgang til Office 365, et UNI-login til bl.a. skolens netværk og en Google-konto, og dels en introduktion til brugen af Lectio samt små øvelser i informationssøgning.

Endvidere orienteres om en hensigtsmæssig brug af skolens stationære computere og netværk. Endelig gennemgås skolens IT-ordensregler.

I foråret i 2.g får du ligeledes en lektion, hvor fokus er brug af IT i forbindelse med større skriftlige opgaver. Emnerne er: undervisningsbeskrivelsen i Lectio, opsætning af tekst i spalter, elektroniske bogmærker og automatisk generering af en indholdsfortegnelse.

Har du brug for hjælp og vejledning i brugen af computer og software, er du velkommen til at kontakte skolens IT-vejleder Lars Joen Jensen i Videnscenteret mandag, onsdag eller fredag kl. 10.45-12.00, på mail LJ@roedkilde-gym.dk eller via en besked i Lectio.Links til vejledninger og software: