IT-vejledning

På Rødkilde gymnasium får du i introforløbets første dage en IT-lektion, hvor du dels får udleveret koder til Lectio, en gratis adgang til Office 365, et UNI-login til bl.a. skolens netværk og en Google-konto, og dels en introduktion til brugen af Lectio samt små øvelser i informationssøgning.

Endvidere orienteres om en hensigtsmæssig brug af skolens stationære computere og netværk. Endelig gennemgås skolens IT-ordensregler.

I foråret i 2.g får du ligeledes en lektion, hvor fokus er brug af IT i forbindelse med større skriftlige opgaver. Emnerne er: undervisningsbeskrivelsen i Lectio, opsætning af tekst i spalter, elektroniske bogmærker og automatisk generering af en indholdsfortegnelse.

Har du brug for hjælp til din computer, apps eller Rødkildes online platforme (Lectio, Google, Microsoft Office), er du velkommen til at kontakte skolens IT-service mandag, onsdag eller fredag kl. 8.00–12.00 i lokale S49, via mail: itservice@roedkilde-gym.dk eller på telefon 7642 6262 (mandag - torsdag kl. 8-15.30, fredag 8 - 15.00).

https://it.roedkilde-gym.dk/

IT-selvbetjening for elever og ansatte