Fester

Fester er en del af livet som gymnasieelev.

I løbet af året er der Mimerfester, Vinterbal, Fødselsdagsfest og fredagscafe. Det er altid på fredage.

Caféer er sociale arrangementer fra kl. 14.00 til 16.00, mens festerne oftest er fra kl. 19.00 til 00.00. Datoer for festerne kan altid ses i Lectio. Fester og caféer er kun for skolens elever.

Eleverne må ikke selv medbringe drikkevarer til skolens arrangementer.

Regler omkring alkohol

Til arrangementer, hvor der ikke er undervisning den efterfølgende dag, f.eks. fester om fredagen, er det tilladt med alkohol. Eleverne må ikke selv medbringe drikkevarer til skolens fester. Der er altid vagter tilstede på skolen, når der serveres alkohol.

Rygning forbudt på Rødkilde

Den nye rygelov gør det ulovligt at ryge på skolens matrikel. Dette gælder også til fester.