10. Klasse

Brobygningen giver dig en bedre mulighed for at vælge og gennemføre en ungdomsuddannelse.

Brobygningsforløbene på Rødkilde giver dig et indtryk af STX-uddannelsen, - af fagene, af undervisningen og af de krav til faglighed og indsats, en STX-uddannelse stiller til dig. 

Men brobygningen skal også give dig et billede af, hvordan det er at være gymnasieelev og af livet og hverdagen på et gymnasium med 800 næsten jævnaldrende unge.

Brobygningsforløbene i 10. klasse er enten af to eller tre dages varighed og er en blanding af undervisning, møde med gymnasieelever på Rødkilde og orientering om STX uddannelsen - og særligt om STX på Rødkilde. 

Du vil opleve undervisning, som den foregår på et gymnasium med både klasseundervisning, gruppearbejde og i de naturvidenskabelige fag også eksperimenter. 

Du vil møde undervisning i enkeltfag og undervisning, hvor to eller flere fag og lærere arbejder sammen om et fælles emne. 

Meget af undervisningen hos os inddrager på den ene eller den anden måde IT. Derfor regner vi med, at du medbringer en bærbar computer til undervisningen.