9. Klasse

Brobygningsforløbet til de gymnasiale uddannelser er i Vejle et fælles forløb for uddannelserne STX, HTX, HHX og HF.

Formål

Formålet med brobygningen er, at du skal finde ud af, om en gymnasial ungdomsuddannelse er noget for dig, og om du vil kunne blive klar til at påbegynde en gymnasieuddannelse efter sommerferien 2018.

Du vil blive præsenteret for de faglige krav, der stilles på de gymnasiale uddannelser, og du vil få afprøvet dine egne færdigheder i forhold til uddannelsernes krav. Du vil samtidig få afprøvet dine personlige og sociale færdigheder, så du ved, om du er klar.

Du vil gennem forløbet blive mere afklaret om dine muligheder i forhold til optagelse på en gymnasial ungdomsuddannelse med start i august.

Indhold

De tre første dage i ugen bliver du undervist i fag fra gymnasiernes fagrække af lærere fra gymnasierne - fagene er Dansk, Engelsk og Matematik.

I de to sidste dage kommer du til at følge almindelig undervisning på den af de gymnasiale uddannelser, du især er interesseret i.

Studievejledere vil undervejs give dig en grundig orientering om de enkelte uddannelser og om de videregående uddannelser, de kan give adgang til.