Lovpligtige informationer

Gennemsigtighed og åbenhed i uddannelsen

Du kan tage en 3-årig stx-uddannelse, der er studieforberedende og giver adgang til videregående uddannelser. Hos os kan du vælge blandt naturvidenskabelige, sproglige, samfundsfaglige eller kunstneriske studieretninger. Du kan se alle fag og studieretninger ved at klikke her.

Undervisningsministeriet får udarbejdet en lang række statistikker om de gymnasiale uddannelser med baggrund i Loven om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne. Se uddannelsens mål jf. Gymnasieloven.

Databanken er Undervisningsministeriets offentlige database med nøgletal om uddannelserne i Danmark.

 

Her finder du et overbliksvisning for Rødkilde Gymnasium 2020

 

Karaktergivning

Eksamensresultatet fra sommeren 2017 - klik her.

Karakterer fordelt på uddannelse, fag og evalueringsform - klik her.

Hvor mange af vores elever gennemfører?

Fuldførelsesprocent fra sommeren 2019 er: 85%

Se Undervisningsministeriets hjemmeside.

Fastholdelsesstrategi

Se hvordan vi fastholder vores elever - klik her.

Hvor går vores elever hen?

Overgang til uddannelse 27 mdr. efter fuldført uddannelse (fra 2014).

  • Ukendt/ikke oplyst 18%
  • Erhvervsuddannelser, grundforløb 2%
  • Erhvervsuddannelser, hovedforløb 4%
  • Erhvervsakademiuddannelser (EA) 5%
  • Professions bachelorer 21%
  • Akademisk bachelorer 50%

Se Undervisningsministeriets hjemmeside.

Studieplaner

Studieplaner er beskrevet på Lectio. Find den klasse du vil undersøge og klik på studieplaner. Klik her.

Vejledning og læreplaner - klik her.