Lovpligtige informationer

Gennemsigtighed og åbenhed i uddannelsen

Du kan tage en 3-årig stx-uddannelse, der er studieforberedende og giver adgang til videregående uddannelser. Hos os kan du vælge blandt naturvidenskabelige, sproglige, samfundsfaglige eller kunstneriske studieretninger. Du kan se alle fag og studieretninger ved at klikke her.

Undervisningsministeriet får udarbejdet en lang række statistikker om de gymnasiale uddannelser med baggrund i Loven om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne. Se uddannelsens mål jf. Gymnasieloven.

Databanken er Undervisningsministeriets offentlige database med nøgletal om uddannelserne i Danmark.

 

Her finder du et overbliksvisning for Rødkilde Gymnasium februar 2024

 

Karaktergivning

Eksamensresultatet fra sommeren 2023 = 7,6. Du kan finde flere informationer på Uddannelsesstatistik.dk

Socioøkonomisk refence.

 

 Se flere nøgletal.

Hvor mange af vores elever gennemfører?

Fuldførelsesprocent fra sommeren 2022 er: 92%

 

Fastholdelsesstrategi

Se hvordan vi fastholder vores elever - klik her.

Hvor går vores elever hen?

Overgang til videregående uddannelse pr. 30. september 2 år efter fuldført gymnasial uddannelse 60 % (fra 2020).

Find statistikken her.

Studieplaner

Studieplaner er beskrevet på Lectio. Find den klasse du vil undersøge og klik på studieplaner. Klik her (åben i eksamensperioden medio maj til ultimo juni).

Vejledning og læreplaner - klik her.