Elevoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

 • Studieadministration  / Elevadministration

Kategorier af personoplysninger

 • Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:
   Almindelige personoplysninger – eksempler:

Generelle oplysninger vedr. eleven:

 • Navn (evt. oplysning om navnebeskyttelse) Adresse (evt. oplysning om hemmelig adresse)
 • Fødselsdato (CPR nr.)
 • Nationalitet
 • Telefonnummer (evt. oplysning om hemmeligt nummer)
 • E-mailadresse

Oplysninger om værge/pårørende:

 • Navn
 • CPR nr.
 • Telefonnummer
 • E-mailadresse
 • Forældreindkomst (for 18-19 årige ifm. SU)

Oplysninger om studieaktivitet:

 • Studiehistorik
 • Holdtilknytning
 • Klasse
 • Årgang
 • Karaktergivning
 • Fraværshistorik
 • Sanktioner, advarsler og disciplinære forhold

Øvrige oplysninger:

 • Uni-login / Systembrugeroplysninger
 • Logning af internet søgehistorik (trådløse og faste netværk)
 • Fotos til studiekort, lectio, sociale medier, mm
 • Små filmklip i forbindelse med undervisning eller arrangementer på skolen med fotograf
 • Andre almindelige personoplysninger

Følsomme personoplysninger

Ved ansøgning om SU eller i forbindelse med studevejledning kan forekomme behandling af personfølsomme data:

 • Etnicitet/oprindelsesland (ved ansøgning om ligestilling for udenlandske statsborgere)
 • Helbredsoplysninger
 • Oplysninger om handicap, hjælpemiddelbehov, sociale- og personlige forhold m.v.

 

Identifikationoplysninger

 • CPR-nummer

 Øvrige semifølsomme oplysninger (kun undtagelsesvis behandling)

 • Oplysninger om strafbare forhold
 • Særlige sociale/familiære forhold (ved ansøgning om udeboende-takst, hvor afstand fra forældres bopæl til undervisningssted ikke overstiger 20 km, eller hvor ansøger ikke er fyldt 20 år.