Musik

Faget

Musik appellerer til både krop og sjæl, og det giver os mulighed for at udtrykke os på andre måder end i ord.

På Rødkilde Gymnasium kan du vælge musik som kreativt fag på C-niveau i 1.g eller som valgfag på B-niveau. Du kan også vælge den kunstnerisk-kreative studieretning med musik på A-niveau. I musikundervisningen kan du arbejde med elektronisk musik og lydproduktion, og du får mulighed for at skrive din egen musik.

Der kan være mange forskellige grunde til at vælge studieretningen med musik på A-niveau. Måske gør du det af ren interesse, eller måske gør du det som afsæt til enten at beskæftige dig med musik professionelt eller fx tage et job i reklame-/multimediebrancen, hvor især de kreative kompetencer bruges. Under alle omstændigheder bliver du bedre til at samarbejde i grupper med andre, og du lærer at turde stå frem og optræde for andre.

Som elev på Rødkilde har du mulighed for at være med i den store skoleforestilling (musical, teaterkoncert etc.), som afholdes hvert tredje år. Du kan desuden deltage i skolens kor og diverse elevstyrede bands, der låner skolens øvelokaler. Hvis du er en talentfuld sanger, har du mulighed for at komme med i Rødkilde Vokalgruppe. Vi afholder også flere musikalske arrangementer i løbet af året, fx deltagelse i lokale skoleband-konkurrencer, optræden ved fællesmøder, fredagscafé, jule- og årsafslutning.

Læs læreplanen for 2017 her

Musikfagets hjemmeside

Vil du høre mere om musik på Rødkilde Gymnasium, så scan QR-koden og mød både lærere og elever :)


Undervisningen

Musikundervisningen har en praktisk og en teoretisk side.

I den praktiske del arbejder vi primært med sang og sammenspil. Vi begynder på C-niveau med indlæring og træning af grundlæggende færdigheder: sang, rytmik og elementært sammenspil. Disse færdigheder udbygges på A- og B-niveau, hvor vi bruger mere tid på solosang, korsang, hørelære, sammenspil i små og store grupper og deltagelse i forskellige koncertsammenhænge. Her har du også mulighed for at eksperimentere med elektronisk musik og skrive din egen musik.

I den teoretiske del af musikundervisningen på C-niveau lærer du om noder og rytmer, og vi beskæftiger os med mange forskellige musikstilarter. I foråret lærer du at analysere pop og rockmusik. På A- og B-niveau går vi i dybden med 2-3 emner. Samtidig udbygger vi musikteori og nodelære. På B-niveau arbejder vi ofte med musikoptagelse og musikproduktion. På A-niveau er der desuden en skriftlig disciplin, hvor du lærer at lave rytmiske arrangementer.

I musiktimerne vil du møde klasseundervisning, pararbejde, gruppearbejde, projektarbejde og elevfremlæggelser. Fordi faget også har en praktisk dimension, sidder vi sjældent stille ret længe ad gangen. Musik kan også høres liggende, rytmer kan bankes eller udføres med kroppen, og så synger og spiller vi ca. halvdelen af tiden.


Eksamen

Det er ikke sikkert, at du kommer til eksamen i musik.

Eksamen i musik består på alle niveauer af to dele: en praktisk, hvor du skal synge og/eller spille et eller to forberedte musikstykker (det ene er solo på A-niveau) og en teoretisk del, hvor du analyserer et stykke musik.

Du behøver hverken at kunne noder eller at kunne spille et instrument for at vælge musik i gymnasiet. Hvis du følger med i undervisningen og gør en indsats, vil du godt kunne følge med i faget.


Mere musik?

Du har hvert år mulighed for at tilmelde dig frivillig undervisning i musik efter skoletid.

Vi har en vokalgruppe, under ledelse af Marie Thellesen, som gennem efteråret og det tidlige forår øver frem mod forskellige koncerter på skolen. 

Har du mere lyst til at spille, så kan du sammen med kammerater bestille øvetid i skolens musiklokaler. I kan optræde ved fællesmøder, musikcafeer og forårskoncerten.

I samarbejde med andre gymnasier i regionen afholder vi hvert år et Melodi Grand Prix (MGP), og vi har ofte sangskrivnings-workshops inden da.

Hvert tredje år har vi desuden en stor forestilling i november, og her kan du også melde dig til at synge eller spille. I de skoleår, hvor der ikke er stor forestilling, vil der være mindre projekter, koncerter m.m.