Grundforløbet

1.g starter med et grundforløb, hvor alle klasser har de samme fag: 

Dansk, engelsk, samfundsfag, matematik, idræt, et kunstnerisk fag (billedkunst, drama, musik eller mediefag), naturvidenskabeligt grundforløb (NV) og almen sprogforståelse (AP)

Formål med grundforløbet:

I grundforløbet får du indføring i, hvordan man arbejder på et gymnasium. Du lærer Rødkilde at kende, bliver præsenteret for vores mange forskellige fag og aktiviteter, og får vejledning, så du er godt rustet til at vælge lige præcis dén studieretning, der passer bedst til dig.

Undervisningen er tilrettelagt så den tilgodeser dine faglige interesser, og så den udfordrer dig fagligt.

Bliv godt rustet til dit studieretningsvalg:

Mødet med studieretningsfagene

I undervisningen fortæller dine lærere om, hvordan fagene hver især indgår i de forskellige studieretninger. På denne måde får du et godt og dybdegående kendskab til studieretningsfagene og derigennem kan vi ruste dig bedst muligt til endeligt studieretningsvalg

Profildagen

Særlige studieretningsfag og tilbud, der ikke indgår i grundforløbsundervisningen for alle elever som enten fællesfag eller som NV- eller AP-fag præsenteres i år på Profildagen. 

Studieretningsdag

En særlig dag september måned får du mulighed for at møde de studieretninger, du er nysgerrig efter at vide mere om. På denne dag vil du også komme til at møde Studievalg Syd, der kan hjælpe med at afklare, om der er en bestemt studieretning, der kan være smart for dig at vælge, hvis din STX-uddannelse skal pege frem mod en bestemt videregående uddannelse efterfølgende.

Dagen afsluttes med et Fyraftensmøde hvor du og dine forældre sammen kan høre om studieretningerne.

Forældremøder

Forud for dit valg af studieretning afholder vi i september måned forældremøde (Fyraftensmøde) for dig og dine forældre.

Vejledningssamtaler

Studievejlederne holder evalueringssamtaler med alle elever. Formålet er at sikre, at du trives og at hjælpe med at afklare hvilke studieretninger, der egner sig bedst for lige netop dig.

Valg af studieretning:

I uge 41 skal du vælge, hvilken studieretning du gerne vil have de næste 2 3/4 år. Studieretningerne består af kombinationer af fag, der giver uddannelsen en særlig profil.