Kategori af oplysninger - værge

Formålene med behandlingen af dine personoplysninger

Rødkilde Gymnasium behandler dine personoplysninger til følgende formål:

 • Dit barns uddannelse på skolen.
 • Kontakt i forbindelse med forhold som vedrører dit barn, indtil barnet fylder 18 år.
 • Statens uddannelsesstøtte (SU).
Kategorier af personoplysninger

Rødkilde Gymnasium behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

 • Navn
 • Adresse
 • CPR-nr.
 • Telefonnummer
 • E-mailadresse
 • Forældreindkomst (for 18-19 årige som modtager SU)
Modtagere eller kategorier af modtagere

Rødkilde Gymnasium videregiver eller overlader dine personoplysninger til følgende modtagere:

 • Statens Uddannelsesstøtte (SU)
 • Andre offentlige myndigheder hvor lovgivningen kræver dette.
Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

 Vi er den dataansvarlige – Hvordan kontakter du os ?

Rødkilde Gymnasium er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi behandler om dig. Kontaktoplysninger:

Rødkilde Gymnasium
CVR-nr.:
 29550697
Rødkildevej 42
7100 Vejle

Telefon: 75820488
Mail: adm@roedkilde-gym.dk

 Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren (DPO)

 Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver.

Du kan kontakte vores databeskyttelsesrådgiver direkte på følgende måder:

 • På e-mail: dpo@esis.dk
 • På telefon: 63126929/20216554