Italiensk

Faget

På Rødkilde Gymnasium kan du vælge italiensk som begyndersprog. Det betyder, du ikke behøver at have et forudgående kendskab til faget. Det betyder også for de flestes vedkommende, at man afslutter faget på A-niveau. Man har med andre ord italiensk igennem hele gymnasietiden.

Der er mange grunde til at vælge italiensk: Det er nyttigt at kunne et stort europæisk sprog, som relativt få danskere behersker. Italien er en vigtig europæisk samhandelspartner – kendt for design såvel som bil- og IT-teknologi. Italien er desuden et af danskernes foretrukne rejselande bl.a. pga. landets spændende forhistorie, flotte natur og den verdenskendte madkultur. Kendskab til italiensk kultur er samtidig en åbning til hele middelhavskulturen og til andre romanske sprog.

For nærmere information om faget henvises til undervisningsministeriets hjemmeside. Klik her.


Undervisningen

I italienskundervisningen arbejder vi med at tale, læse, skrive og forstå. Undervisningen tager sit udgangspunkt i italiensksprogede kulturprodukter: litteratur, kunst, film, musik og andre medier. Hovedformålet med undervisningen er, at man selv skal producere sprog, mundtligt og skriftligt.

Holdene er ofte små og giver derfor mange muligheder for den enkelte elev til at formulere sig på sproget. Undervisningen er varieret. Vi synger italienske sange, opfører små scener fra dagligdagen, spiller spil på italiensk - også i form af netgames.

Temaer i undervisningen kan være unges liv i Italien, italienske film, medier eller måske mafiaen. Italienskholdene tager i 3.g til Italien fx til Rom, Firenze eller Napoli, hvor du kommer til at lære unge italienere at kende, oplever deres familier og et skolesystem, som er meget anderledes end det danske.


Eksamen

Du afslutter italienskfaget efter 3.g med en mundtlig og/eller skriftlig eksamen.

Skriftlig eksamen i italiensk varer fire timer. Her skal du oversætte en kort tekst fra dansk til italiensk. Du skal også vise, at du kan udtrykke dig frit på sproget. Det gør du på baggrund af et italiensk tekstmateriale og forskelligt billedmateriale.

Til den mundtlige eksamen i italiensk skal du på dansk genfortælle en kort, italiensk tekst. Bagefter skal du på italiensk lave en billedanalyse og indgå i en samtale med eksaminator om billedet. Du skal desuden holde et mundtligt oplæg på italiensk, hvor du analyserer og fortolker en ukendt eksamenstekst. Du skal også kunne perspektivere eksamensteksten til et emne, vi har arbejdet med i undervisningen.

I forbindelse med den mundtlige eksamen får du udleveret eksamensteksten dagen før eksamen. Du har med andre ord 24 timer til at forberede dit mundtlige oplæg. På selve eksamensdagen får du 30 minutters forberedelse til at læse den ukendte tekst på italiensk og analysere billedet.  

Læs læreplanen for 2017 her