Læsevejledning

Læsevejledning

På Rødkilde Gymnasium er det vores mål at give eleverne redskaber til at forbedre deres læseoplevelse. Derfor screener vi i starten af skoleåret 1.g-eleverne for læse- og stavevanskeligheder. Nogle elever ved godt selv, at de har læsevanskeligheder, mens andre har haft en mistanke og derfor gerne vil testes yderligere.

Efter screeningen tager vi en snak med de elever, der gerne vil forbedre deres læsehastighed, læseforståelse, stavning osv. Vi laver et personligt skema for hver af disse elever, der fortæller, hvad han eller hun har brug for af vejledning og hjælpemidler. Det kan være læsevejledning, en IT-rygsæk, vores læsehastighedskurser eller andet. (Se Undervisningsministeriets hjemmeside for yderligere information).

Samme dag som screeningen, deltager eleverne i et læsestrategiløb, der minder om et orienteringsløb med poster, der omhandler læsestrategier. Når vi læser, er det vigtigt for forståelsen, tidsforbruget og den samlede læseoplevelse, at vi benytter os af forskellige læseteknikker. Dette betyder, at vi som læsere skal tage stilling til, om vi skal benytte skimming, overblikslæsning, intensiv læsning osv., når vi f.eks. skal læse lektier. På læsestrategiløbet skal eleverne selv finde frem til den rette læsestrategi, og læsestrategiløbet skal således fungere som introduktion til det efterfølgende foredrag om læsning, der afholdes i alle 1.g klasser.

Øger chancen for at gennemføre

Fælles for alle elever med læsevanskeligheder er, at de kan være bange for, at de ikke virker dygtige nok, når de læser langsomt eller ikke forstår en opgave. Derfor bliver mange af dem lettede, når de får at vide, hvad problemet er, og hvad vi kan gøre for dem.

Læsevejledningen tilbyder i den forbindelse studiestøttetimer til elever, der føler et særligt behov for det. Derudover kan vi søge om dispensation til både mundtlig og skriftlige eksaminer. Slutteligt kan læsevejledningen søge om hjælpemidler i form af en IT-rygsæk eller programpakke, som man selv kan installere på computeren. Læsevanskeligheder forsvinder ikke fra den ene dag til den anden, men i læsevejledningen arbejder vi med tingene, så eleverne føler en udvikling. På den måde øger vi med læsevejledningen chancen for, at den enkelte elev gennemfører uddannelsen.Træffetider i læsevejledningen:

Læsevejlederne Christina Beck Nielsen og Britta Vandet Gundtoft træffes i lokale S53 efter aftale via Lectio eller på mail:

Christina Beck Nielsen: CN@roedkilde-gym.dk - telefon 6020 7561 
Britta Vandet Gundtoft: BV@roedkilde-gym.dk - telefon 6020 7534

Tilbud til elever med særlige behov på Rødkilde Gymnasium

Er du ordblind?

                         Britta                                                            Christina