Om Rødkilde

Rødkilde er et moderne gymnasium med aktive elever, stolte traditioner og nye strømninger. Det ligger fantastisk flot ved Vejle Fjord, i gåafstand fra byens centrum, banegården og med busforbindelser direkte til skolen fra hele Vejle by og nærmeste opland, f.eks. Hedensted og Løsning.

Med 750 elever og 80 lærere er der altid noget i gang. Nogen spiller musik, nogle ude at sejle mens andre øver til en fysikkonkurrence. Vi kombinerer teori og praksis i alle fag, og har det sjovt samtidig med, at vi stiller krav til dig, for din egen skyld. Rødkilde er jo starten på resten af dit liv.

Internationalt udsyn

Hvis du ønsker dig en fremtid på den globale bane, kan Rødkilde være et godt sted at begynde. Alle har engelsk, og desuden kan du vælge mellem tysk, fransk, kinesisk, italiensk og spansk som dit andet fremmedsprog. Du kommer selvfølgelig også selv på mindst én udenlandsekskursion. Gennem et samarbejde med forskellige udvekslingsorganisationer, modtager vi hvert år unge fra hele verden.

Rødkilde har en stærk international profil som UNESCO-skole. Vi tilbyder en international studieretning, hvor undervisningen foregår på engelsk i udvalgte fag. Vi har et tæt samarbejde med vores partnerskoler i Europa og Kina. Derudover har vi et særligt fokus på interkulturelle kompetencer i undervisningen, der gør, at eleverne er velforberedte på kulturmøder i et globaliseret samfund. 

Det særlige naturvidenskab på Rødkilde

Inden for naturvidenskab er vi på forkant med udviklingen indenfor undervisningens tilrettelæggelse og i forhold til de store krav og forventninger et samfund i konstant forandring stiller til kommende medarbejdere. På Rødkilde arbejder vi med genteknologi i eget laboratorium, vi udforsker de nyeste tiltag inden for robotteknologi, fremstiller droner og laver øl i eget Foodlab. Vi bruger ikke kun øjnene, men stikker også fingrene ned i materien. Det sker blandt andet i marinbiologi, hvor eleverne dykker ned på bunden af Vejle Fjord, men også i Atlanterhavet ud for Norges kyst og i den svenske Skærgård.

Moderne undervisning

På Rødkilde kan du få brug for både din mobil og bærbare computer i timerne. Vi arbejder interaktivt og via mange forskellige platforme. Undervisningen tilrettelægges via Lectio. Her kan du hente skemaer, opgaver og undervisningsmateriale og kommunikere med dine lærere.

Kunst og Kreativitet

Inden du begynder på Rødkilde skal du vælge et kreativt fag. Du kan vælge mellem billedkunst, drama, mediefag og musik. Her bliver du en del af mindst én stor teater- eller musical opsætning. Du kan også deltage i frivillige valgfag i de kreative fag efter skole.

Høje ambitioner

Hvis du har faglige ambitioner, kan du nå langt på Rødkilde, næsten uanset i hvilken retning de går. Er du sprogligt interesseret kan du tage Goethe og Cambridge certifikatet, ligesom der udbydes “masterclasses" i flere fag. Du kan være med i et særligt forløb under Akademiet for Talentfulde Unge, deltage i Projekt Forskerspire eller Rødkilde Talent. Har du mod på at konkurrere på dine kundskaber, kan du være med i sprogolympiaden eller sciencecup.

Hvis du allerede er i gang med en karriere som eliteidrætsudøver gennem Team Danmark, kan vi tilbyde dig et 4-årigt gymnasieforløb, så du får tid til både sport og skole.

Vores beliggenhed har gennem mange år inspireret os til i særlig grad at fokusere på idrætsundervisningen. Fjorden, skoven og undervisningslokaler på Kajakøen giver vore elever de allerbedste muligheder for at dyrke et bredt spektrum af idrættens mange facetter.

Fest og fællesskab

Samlingsstedet i hverdagen er kantinen og Vandrehallen. Det er i Vandrehallen studiecaféen holder til med lektiehjælp et par gange om ugen, og det er i kantinen, der danses, når elevfestforeningen MIMER byder op til fest.

Elevrådet på Rødkilde Gymnasium har til opgave at varetage skolens interesser med fokus på eleverne, og dermed være elevernes talerør. Herudover arrangerer eleverne og lærerne sammen skolens koncerter, det store Vinterbal og den årlige fødselsdagsfest. Du kan følge med i artikler om Rødkilde-livet i skolebladet VIM, der udkommer digitalt  2-4 gange om året.