Engelsk

Faget

Et godt kendskab til engelsk er vigtigt i nutidens globale samfund. Vi lever, arbejder og uddanner os i tæt kontakt med mennesker, som ikke taler dansk.

Som ”lingua franca”, dvs. et fælles sprog for mennesker med forskellige modersmål, har det engelske sprog derfor stor betydning for os alle og derfor også for dig.

I engelskundervisningen udbygger du dine engelske sprogkundskaber, og du får desuden viden om litteratur og samfundsforhold i de engelsksprogede dele af verden.

Læs læreplanen for 2017 her


Undervisningen

Engelsk på enten A– eller B-niveau er obligatorisk i alle studieretninger i gymnasiet.

På A-niveau får du en grundig træning i mundtlig og skriftlig engelsk i tre år. Du lærer at udtrykke dig præcist om forskellige emner og i forskellige situationer, fx lærer du at argumentere for et bestemt synspunkt på engelsk på en saglig og veldokumenteret måde.

I timerne arbejder vi med en bred vifte af emner. Det kunne være aktuelle emner som identitet, det multikulturelle samfund, teknologi og videnskab. Eller det kunne være et emne med historisk udgangspunkt som imperialisme eller første verdenskrig, hvor der kan perspektiveres til nutiden.

På A-niveau vil du også skulle arbejde med tekster af Shakespeare, hvor fx ”Macbeth” kunne indgå i et emne om magt og ambition.

Hvis du vælger engelsk på B-niveau, får du god træning i mundtlig og skriftlig engelsk i to år. Den skriftlige arbejdsbyrde er lettere end på A-niveau, men du kan stadig opnå et fagligt niveau, så du kan begå dig i et engelsktalende miljø.

Emnerne i engelsk på B-niveau minder om emnerne på A-niveau, men sværhedsgraden er ikke den samme. Bliver du inspireret af at have engelsk på B-niveau, kan der være mulighed for at opgradere til A-niveau i 3.g.


Eksamen

Du kan komme til skriftlig og mundtlig eksamen i engelsk på både A- og B-niveau.

Fælles for de skriftlige eksaminer på A og B-niveau er, at du først skal løse et antal mindre opgaver om grammatik og sprogbrug. Derefter skal du skrive en længere fremstilling, hvor du arbejder med tekstanalyse. Teksterne kan f.eks. være en novelle, en tale eller en artikel.

Til den mundtlige eksamen har du en times forberedelse både på A og B niveau. Du trækker en ukendt tekst, som du skal forberede et oplæg om. Du skal også i din samtale med eksaminator kunne perspektivere til de emner, som du har beskæftiget dig med i dine engelsktimer. På B niveau er eksamensteksterne kortere end på A-niveau.

Eksamen på A-niveau stiller naturligvis større krav end eksamen på B-niveau.