Regler og praksis vedrørende optagelse på Rødkilde Gymnasium

Retskrav på optagelse – hvad vil det sige? 

At du har retskrav på optagelse betyder, at Rødkilde (eller en anden STX-skole) ikke kan nægte dig optagelse – hvis der er plads. Er der ikke plads på Rødkilde, som er din første prioritet, har du ret til at blive optaget på en anden skole. Du er altså garanteret optagelse på gymnasiet. Retskravet opnår du, hvis du opfylder betingelserne, som du kan se herunder.

Retskrav på optagelse til STX

Du har retskrav på optagelse på Rødkilde, hvis du søger ind direkte efter 9. eller 10. klasse og alle disse betingelser er opfyldt:

  • Du søger senest 1. marts.
  • Du har aflagt de krævede prøver i 9., hvis du tager 10. klasse skal du også her aflægge prøve i de krævede prøver (se mere på ug.dk)
  • Du har et gennemsnit på mindst 3,0 i de krævede prøver. Hvis du har mellem 2,0 og 3,0 i de krævede prøver skal du til en samtale på Rødkilde før du eventuelt optages.
  • Du er erklæret uddannelsesparat til en 3-årig gymnasial uddannelse med mindst 5 i gennemsnit af alle afsluttende standpunktskarakterer eller har et gennemsnit på mindst 6,0 i de krævede prøver
  • Se video om optagelseskrav

Hvis du ikke har retskrav på optagelse

Ansøgere, der ikke opfylder ovenstående, har mulighed for at komme til en optagelsesprøve på gymnasiet. Prøven vil bestå af en centralt stillet prøve samt en samtale. Prøven varer 4 timer, og du prøves i dansk, engelsk, matematik og fysik/kemi. 

Fordeling af ansøgere

Fra 2023 gælder, at ansøgere til gymnasiale uddannelser i Vejle vil blive fordelt mellem skolerne på baggrund af ansøgernes prioriterede ønsker og ansøgernes transporttid til skolen. Det er Region Syddanmark, der fordeler ansøgerne. Regionen kan kontaktes på tlf.: 61615050 (Åben hverdage kl. 9-15) eller via mail: gymnasier@rsyd.dk.

Ansøgningen

Hvis du kommer direkte fra 9. eller 10. klasse, foregår ansøgningen gennem din skole, der også foretager en uddannelsesparathedsvurdering.


Lovgivning


Yderligere spørgsmål

Hvis du har særlige spørgsmål - fx i forbindelse med en Team-Danmark-ordning/eliteidræt, er du velkommen til at kontakte skolens kontor (tlf. 7582 0488).