19. marts 2021

Rødkilde søger supervisorer og teamledere til selvpodning

Vi søger 6 supervisorer til selvpodning for Covid-19 samt 2 supervisor-teamledere.

Hvad er en supervisor?

Du skal forklare gymnasieeleverne, hvordan man selvtester. Du skal også indsamle testresultater og indtaste disse i en database, og du skal være behjælpelig med at tjekke, at alle elever kan fremvise en gyldig negativ test samt lignende forefaldende arbejde.

Du kommer til at indgå i et team af supervisorer, som på skift varetager opgaven på skolen. Der er tale om et tidsbegrænset ufaglært job op til 20 timer om ugen i april, maj og juni måned. Der er oplæring i én dag i uge 12, hvor du lærer mere om smitteforebyggelse, hygiejne, håndtere prøvemateriale, aflæse og indberette testsvar.

Hvad er en supervisor-teamleder?

Som teamleder for supervisor-gruppen er du sammen med supervisorerne med til at forklare gymnasieeleverne, hvordan man selvtester mv., og du skal være behjælpelig med at tjekke, at alle elever kan fremvise en gyldig negativ test. Samtidig har du hovedansvaret for sikre, at dagens tests bliver indrapporteret på den rigtige måde, samt at der er de fornødne testkits mv. til rådighed. Som teamleder vil du være med til at lave vagtplanen for de øvrige supervisorer, og det vil være dig, de kontakter ved sygdom mv. Alt sammen naturligvis i samarbejde med en repræsentant for skolens ledelse.

Du kan i et vist omfang også blive bedt om at gå til hånde med forskellige aktiviteter, der har til formål at begrænse risiko for covid-19 spredning på gymnasiet.

Der er tale om et tidsbegrænset ufaglært job ca. 25 timer om ugen i april, maj og juni måned. Der er oplæring i én dag i uge 12, hvor du lærer mere om smitteforebyggelse, hygiejne, håndtere prøvemateriale, aflæse og indberette testsvar.

Vi forventer, at du:

  • Kender Rødkilde (gerne tidligere elev, fx 4.g-er) og deler vores værdier
  • Er åben og imødekommende
  • Er omhyggelig og mødestabil

Sundhedsfagligt personale kan ikke søge stillingen som supervisor-teamleder.

Henvend dig til Lisbeth Fischer på LF@roedkilde-gym.dk, hvis du er interesseret. Skriv en kort motiveret ansøgning, angiv hvilken funktion du er interesseret i, samt hvornår du vil kunne starte. Vi ansætter supervisorer og teamledere tirsdag i uge 12.