09. august 2021

Information vedr. Covid-19

Håndtering af Covid-19 på Rødkilde

Du må ikke komme på Rødkilde, hvis du har en smitsom sygdom, der kan udgøre en risiko for andre. Hvis elever eller medarbejdere får symptomer på smitsom sygdom, mens de er på Rødkilde, skal de hurtigst muligt tage hjem. Hvis de ikke selv kan tage hjem, skal de holdes adskilt fra de øvrige, indtil de kan hentes.

Selvisolation ved positiv PCR-test kan ophæves:

  •  48 timer efter at personen ikke længere har symptomer, eller
  • 10 dage efter symptomstart, hvis vedkommende har haft to feberfrie dage, og har det betydeligt bedr. Det er acceptabelt  med milde restsymptomer som let hoste eller tab af smags- og lugtesans, eller
  • 7 dage efter testen blev taget (ikke 7 dage efter modtaget testsvar), hvis man ikke har haft symptomer.

Har du en eller flere personer, der er tæt på dig, som enten er smittet med Covid-19 eller er i et test-forløb, bedes du kontakte skolen på tlf: 7582 0488.

Sundhedsstyrelsen opfordrer fortsat til 2 ugentlige screeningstests af alle, der ikke er vaccinerede.

Sundhedsstyrelsens seks generelle råd er:
-    Bliv vaccineret
-    Bliv hjemme og bliv testet, hvis du får symptomer
-    Hold afstand
-    Luft ud og skab gennemtræk
-    Vask dine hænder tit eller brug håndsprit
-    Gør rent, særligt overflader som mange rører ved

Nære kontakter

Hvem er dine nære kontakter?

Sundhedsstyrelsens definition af nære kontakter er som følger:

  • Du bor sammen med en smittet person
  • Du har haft direkte fysisk kontakt (f.eks. ved kram) med en smittet person, eller ubeskyttet og direkte kontakt til sekreter fra en smittet person (f.eks. blevet hostet eller nyst på af en smittet person)
  • Du har været inden for 1 meter i mere end 15 minutter (f.eks samtale med personen) med en smittet, dog inden for 2 meter i en af følgende situationer, hvor der er øget risiko for smitte: Aktiviteter med kraftig udånding som sang, høj tale eller råb. Aktiviteter, der indebærer fysisk anstrengelse. Ophold i lukkede rum med dårlig ventilation eller manglende udluftning

Du er ikke nær kontakt, blot fordi du går i samme klasse, på samme hold eller lignende. Der skal foretages en konkret vurdering af den kontakt, der har været mellem den smittede og den mulige nære kontakt.

Generelt opfordrer vi nære kontakter til at gå i selvisolation og blive testet hurtigst muligt samt på 4. og 6. dagen efter kontakt med den smittede person. Er du tidligere smittet eller færdig vaccineret (der er gået 14 dage efter 2. stik), opfordrer vi ligeledes til, at du bliver testet hurtigst muligt samt på 4. og 6. dagen, men behøver ikke gå i isolation.

Opsporing af elever og medarbejdere der er nære kontakter til personer med COVID-19

Bliver du testet positiv for COVID-19, anbefales det, at du selv opsporer nære kontakter og informere dem om, at de er i risiko for at være smittet. Hvis Rødkildes medarbejdere eller elever er smittede, er ledelsen behjælpelig med opsporingsarbejdet. 

Fjernundervisning

Hvornår kan du få fjernundervisning (nødundervisning) - Læs her Undervisningsministeriets retningslinjer

  • Hvis en elev er konstateret smittet med COVID-19, er det den sundhedsfaglige anbefaling, at eleven ikke møder frem på skolen. Hvis elevens tilstand tillader det, giver skolen nødundervisning til eleven.
  • Hvis en eller flere elever – efter sundhedsfaglige anbefalinger – skal smittetestes, er den sundhedsfaglige anbefaling, at de ikke møder frem på skole, hvis de afventer svar på testresultatet. Skolen giver umiddelbart disse elever nødundervisning.

For at få tilladelse til at følge undervisningen virtuelt, skal du telefonisk kontakte skolens kontor på tlf. 7582 0488. Den virtuelle undervisning træder først i kraft, når kontoret har givet dig tilladelse og haft mulighed for at give dine lærere besked.