30. marts 2017

Rødkilde besøger Stairway

3.d og lærerne Birgitte Jensen og Lil Dochedahl samt Rødkildes tekniske chef Jimmy Hansen drog i uge 6 til Filippinerne for at besøge Stairway. Rødkildes elever har de sidste 25 år givet en arbejdsdag og derved samlet penge ind til det børnehjem, en tidligere Rødkilde elev - Lasse Jørgensen - og hans kone grundlagde i 1990.

En tidligere Rødkilde elev - Sarah Staub - har skrevet om Stairway, samarbejdet og besøget.