25. januar 2017

Grænseoverskridende Ungekonference 2017

93 elever fra Rødkilde har i dag deltaget i en meget spændende konference om viden og tro, klima, klimapolitik, etik og religion sammen med 900 andre elever på A.P. Møllerskolen i Tyskland.

Konferencens formål var at inspirere til samtaler indenfor det klassiske spændingsfelt mellem viden og tro, men det var også et møde mellem danske gymnasieelever nord og syd for grænsen, til gensidig udveksling af viden og tanker og til fælles inspiration.

Konferencen var meget AT relevant, idet årets AT-opgave er: "Menneskets forhold til naturen".