10. august 2021

Velkommen til et nyt skoleår

Vi glæder os til at byde alle nye og gamle elever velkommen til et nyt skoleår. Samtidig byder vi velkommen til 10 nye lærere.

Vi håber, at I alle får et helt fantastisk skoleår.

På billedet er det:
Øverste række fra venstre:
Johan Lind Mejniche - engelsk (JM), Christian Nielsen - kinesisk (NI)
Midterste række fra venstre:
Anja Vestergaard Olesen - historie/engelsk (AO), Janne Bundgaard Ladegaard - biologi/fysik (JL), Cecilia Kirk - samfundsfag (CK), Anna Katrine Aarup - tysk/dansk (AA), Michael Brødsgaard Aarestrup Andersen - historie/oldtidskundskab (MA)
Forreste række fra venstre:
Laura Emilie Bennedsen - idræt/matematik (BE), Søren Rosenlund Frimodt-Møller - innovation (SF), Christopher Vaussaux Noe - historie/oldtidskundskab/latin (CV)