VITA INTRA MUROS

VIM er Rødkildes skoleblad, der læses af elever såvel som lærere og forældre.
Skolebladet er et af Danmarks ældste nuværende skoleblade med rødder tilbage til år 1938.

VIM er en forkortelse af det latinske udtryk Vita Intra Muros, som betyder "Livet Indenfor Murene". Vi skriver om Rødkilde til Rødkilde. VIM-bladet er ikke bare et samlingspunkt for eleverne i frikvartererne, men også elever og læreres mulighed for at blive hørt – enhver kan nemlig skrive til VIM.

VIM trykker gerne skoleprojekter, stile og debatindlæg fra ”freelancers”, der har noget på hjertet.

VIM skriver om stort og småt, lige fra kantinetests til samfundsdebatter. Alle vinkler og skøre idéer er velkomne!

I VIM’s redaktion sidder frivillige elever, som står for indholdet, opsætningen, redigeringen og udgivelsen af bladet. Redaktionsmøder holdes som udgangspunkt i spisepauserne, hvor der brainstormes om indholdet til det næste blad. Skribenterne fortolker gymnasielivet fra elevernes synsvinkel, og der er nye indspark hver gang - både poesi, artikler fra livet på Rødkilde og diverse andre kreative artikler.

Det er individuelt hvor meget de frivillige elever vælger at deltage. VIM er en fritidsbeskæftigelse, og det er op til den enkelte, hvor meget man ønsker at bidrage med. VIM er for dem, der gerne vil, uanset hvem man er!

Se de forskellige udgivelser her                                       Besøg vores facebookside

VIM-medlemmer:

Mia Magdalena Hozakowska-Helge, 2.l - redaktør
Carl-Johan Hamann Madsen, 2.e - redaktør
Sofie Amalie Morell, 1.x
Maria Bjerggård Thøstesen, 1.x
Pipaluk Selbo, 2.y