15. marts 2021

Virtuelle forældremøder

I løbet af uge 11 og 12 afholder vi et kort virtuelt forældremøde for alle årgange. På møderne vil vi informere om, hvordan vi på Rødkilde har indrettet os efter de udmeldte covid-19 retningslinjer samt hvordan vi arbejder på at skabe trivsel for eleverne under de givne omstændigheder.

På møderne deltager to repræsentanter fra ledelsen samt en studievejleder.

Møderne vil blive afholdt over Microsoft Teams på følgende datoer: 

Forældre til 3.g elever: Onsdag d. 17. marts kl. 18.00-18.30
Mødelink: Forældremøde 3.g

Forældre til 2.g elever: Mandag d. 22. marts kl. 18.00-18.30
Mødelink: Forældremøde 2.g

Forældre til 1.g elever: Tirsdag d. 23. marts kl. 18.00-18.30
Mødelink: Forældremøde 1.g

For at vi kan forberede møderne bedst muligt, bedes I sende eventuelle spørgsmål på forhånd til vores skolemail: adm@roedkilde-gym.dk eller ved at ringe til skolens kontor på tlf: 7582 0488.