Eliteidræt

Rødkilde Gymnasium er medlem af www.eliteidraetsgymnasier.dk

På Rødkilde Gymnasium samarbejder vi med EliteVejle og elevernes klubber for at sammensætte det bedst mulige tilbud, så du som eliteidrætselev har mulighed for at få en STX-uddannelse samtidigt med, at du udvikler dit idrætslige talent. 

Status som eliteidrætselev på Rødkilde Gymnasium opnås på baggrund af en skriftlig ansøgning vedlagt udtalelser fra træner, klub eller forbund samt eventuel dokumentation på sportslig godkendelse af Team Danmark.

På skolen er idrætslærerne Helene Pørksen og Roar Futtrup Havemann Ipsen ansvarlige for den daglige kontakt og fungerer som mentorer. I lighed med alle andre elever har du som eliteidrætselev frit valg blandt alle gymnasiets studieretninger, og det forventes, at du prioriterer din uddannelse højt og er fagligt engageret. Som eliteidrætselev har du dog nogle særlige privilegier. Du har efter aftale med de tilknyttede mentorer mulighed for at få fri til at passe din morgentræning tirsdag og torsdag morgen, ligesom det kan aftales, at du kan få fri fra undervisningen, så du kan deltage i eksempelvis træningslejre, landsholdssamlinger eller turneringer i udlandet. Har du som idrætsudøver opnået sportslig godkendelse af Team Danmark, tilbyder skolen endvidere, at du kan forlænge skoleforløbet med 1 år og dermed få en 4-årig uddannelse med endnu mere tid til din idræt.

Læs mere her om eliteidræt og hent evt. blanket til idrætslig godkendelse.Eliteidrætskoordinatorernes kontaktoplysninger:

Helene Pørksen Madsen - hp@roedkilde-gym.dk
Roar Futtrup Havemann Ipsen - ri@roedkilde-gym.dk