14. august 2017

Velkommen til et nyt skoleår

Velkommen til alle skolens elever. Vi håber, vi sammen får et fantastisk skoleår.

En særlig velkomst til vores nye 1.g'ere. Vi håber, I snart føler jer hjemme på Rødkilde.