Kemi

Faget

Alt levende og den materielle verden udgøres af stof, som kan omdannes ved kemiske reaktioner. Kemikeren udforsker og beskriver stoffers egenskaber og betingelserne for, at stofferne reagerer. Inden for moderne naturvidenskabelig forskning spiller kemi som videnskab en stadig vigtigere rolle til forståelse og udvikling af bl.a. bioteknologi, nanoteknologi, nye materialer, lægemidler og fødevareproduktion.

Kemisk forskning spiller en afgørende rolle for det enkelte menneskes tilværelse og samfundets teknologiske og økonomiske udvikling. Også bæredygtig udvikling beror bl.a. på kemisk forskning.

På Rødkilde Gymnasium kan du vælge kemi på alle tre niveauer: A, B og C.

Kemi på C-niveau kan du vælge som det ene af de naturvidenskabelige fag i nogle af de samfundsvidenskabelige og alle naturvidenskabelige studieretninger.

På B-niveau er kemi på Rødkilde Gymnasium en del af studieretningen matematik A, fysik B, kemi B og biotek A-studieretningen. Er du blevet bidt af kemi, vil det ofte være muligt at hæve kemi på C-niveau til kemi på B-niveau. Det samme gør sig gældende, hvis du vil opgradere kemi på B-niveau til kemi på A-niveau.

Kemi er et adgangskrav til mange videregående studier.

Læs læreplanen for 2017 her


Undervisningen

Som naturvidenskabeligt fag bidrager kemi i samspil med andre fag til udvikling af det moderne verdensbillede.

I undervisningen tilegner du dig kemisk viden og begrebsforståelse gennem observationer og eksperimenter, men også gennem teori og modeldannelse.


Eksamen

I kemi på A-niveau skal du til mundtlig og/eller skriftlig eksamen. Den skriftlige prøve varer fem timer og består normalt af 3-4 større beregningsopgaver.

På både A- B- og C-niveau kan du komme til mundtlig eksamen i kemi. På alle niveauer trækker du en opgave, som dækker både teori og forsøg inden for et emne. Prøven varer 24 eller 30 min. og tilsvarende gælder forberedelsestiden (alt efter niveau).

Læs læreplanen for kemi C , Læs læreplanen for kemi B og Læs læreplanen for kemi A


Mere kemi?

Har du lyst til at lære noget mere, eller bare noget andet, end det, man bliver præsenteret for i den daglige undervisning, så har vi følgende tilbud til dig:

Science Cup

Science Cup er en naturvidenskabelig konkurrence med fokus på innovation og entreprenørskab for alle elever på 2. årgang af hhv. HTX og STX.

Konkurrencen går ud på at finde på løsninger/forbedringer til dagligdagens problemer ved anvendelse af viden fra den naturvidenskabelig fagrække. Hertil kommer der besøg på virksomheder og med kontakt til eksperter med henblik på, at løse netop jeres problem.

Konkurrencen er for Rødkilde Gymnasiums elever fortrinsvis for 2.g-elever på mat-fys-kem-studieretningen, men ved stor interesse kan en studiekreds efter skoletid oprettes. Forløbet starter, ved opbakning i klassen, efter efterårsferien i 2.g og slutter omkring april/maj afhængig af om man kvalificerer sig til nationalfinalen i København.

Man kan læse mere om Science Cup via www.sciencecupdenmark.dk eller kontakte Charlotte Bartholin Larsen (CL) for flere oplysninger.

Kemi OL

Alle 3.g elever som har Kemi på højniveau deltager pr. automatik i denne konkurrence.

Derudover bliver interesserede 1.g og 2.g-elever inviteret til at deltage i 1. runde for at samle erfaring til når de kommer i 3.g.

1. runde finder normalt sted i slutningen af november/start december.

Til sidst bliver 4 valgt ud som skal udgøre Danmark landshold imod resten af verden.

Du kan læse mere om Kemi OL på følgende link.

Kontaktlærer: Charlotte Bartholin Larsen (CL)

Sommerferie Camps

I skolernes sommerferie åbner flere universiteter op for at 25 interesserede gymnasieelever landet over kan få adgang til deres laboratorier og foredragsholdere, der normalt ikke nås i den almindelige undervisning.

Alle interesserede elever uanset årgang kan søge om at få lov til at deltage, men der er krav om lærerudtalelse. Så kontakt din relevante faglærer hans/hendes positive udtalelse om dig.

Man kan læse mere om de forskellige sommercamps via plakaterne på tavlen foran S31.

Rødkilde Akademi

Som medlem af facebookgruppen ’Rødkilde Akademi’ har du mulighed for at se Akademiets aktuelle studiekredse og for at være med til at bestemme hvad fremtidige studiekredse skal handle om.

Unge forskere

I forbindelse med 3.g’ernes SRP er der mange naturvidenskabelige elever, som har lavet noget gode projekter. Disse projekter opfordres til at blive indsendt til konkurrencen: ”Unge forskere”, hvor der er mulighed for at vinde rejser og pengepræmier.

Ligeledes støtter Rødkilde Gymnasium op omkring de elever, som har deres egne projekter efter skoletid, som de ønsker at deltage i konkurrencen med.

De formelle krav er, at eleven ikke må være fyldt 21 år ved tilmeldingsfristen. Tilmeldelsesfristen er 1. februar og indsendelsesfristen af rapporten ligger normalt i 10. februar. Pga. dette korte tidsrum mellem tilmeldelse og indsendelse opfordres interesserede elever at starte på projektet allerede før 1. februar.

Du kan læses mere via følgende link.

Kontaktperson: Janni Ohrt

UNF foredrag

Ungdommens Naturvidenskabelige Forening arrangerer foredrag ca. en gang om ugen i universitetsbyerne (mest relevante: Aarhus og Odense). Foredragene er henvendt til gymnasieelever og handler om vidt forskellige naturvidenskabelige emner.

Læs mere og find program her: Aarhus, Odense.