Bestyrelsen

Bestyrelsen for Rødkilde Gymnasium

  • Direktør Charlotte Høy Worm (formand)
  • Byrådsmedlem Lone Myrhøj
  • Skoleleder Karen Buhl Johannsen, Vinding Skole
  • Professor Nikolaj Elf, SDU
  • Direktør Brian Stjernholm, Uvildige.dk
  • Lektor Rasmus Lysemose, Rødkilde Gymnasium
  • Lektor Pia Stæger-Holst Thulstrup, Rødkilde Gymnasium
  • Elev Mikkel Bisgaard, Rødkilde Gymnasium
  • Elev Kasper Lindholm, Rødkilde Gymnasium
Sekretær: Rektor Kristine Kortnum
Referent: Vicerektor Peter Wriedt