Bestyrelsen

Bestyrelsen for Rødkilde Gymnasium

  • Direktør Charlotte Høy Worm (formand) udpeget af UCL Erhversakademi og Professionshøjskole
  • Byrådsmedlem Lone Myrhøj udpeget af kommunalbestyrelserne i regionen i forening
  • Skoleleder Lone Villemoes, Søndermarksskolen, Vejle udpeget af skolelederforeningen i Vejle Kommune
  • Professor Nikolaj Elf, SDU udpeget ved selvsupplering
  • Direktør Brian Stjernholm, Uvildige.dk fra erhvervslivet udpeget ved selvsupplering
  • Lektor Christopher Vassaux Noe, Rødkilde Gymnasium udpeget af medarbejderne uden stemmeret
  • Lektor Pia Stæger-Holst Thulstrup, Rødkilde Gymnasium udpeget af medarbejderne med stemmeret
  • Elev Anne Sophie Haahr, Rødkilde Gymnasium udpeget af elevrådet med stemmeret
  • Elev Logan Wendelbo Jørgensen, Rødkilde Gymnasium udpeget af elevrådet uden stemmeret
Sekretær: Rektor Kristine Kortnum
Referent: Vicerektor Anders Ølsgaard Larsen