29. januar 2019

SAMF CUP Finale

Borgmester Jens Ejner Christensen, direktør for Resiliens Vejle, Ulla Varneskov og rektor Kristine Kortnum var dommere ved skolens samfundscup finale i dag. Der var stort engagement og eleverne præsenterede mange innovative og spændende projekter.