13. august 2018

Velkommen til et nyt skoleår

Velkommen til et nyt skoleår til alle elever og ansatte på Rødkilde Gymnasium.

En særlig velkomst til vores nye 1.g'ere. Vi håber, I får 3 fantastiske år hos os.
I kan se billeder fra introdagen her.