07. september 2017

Besøg fra Flemming Efterskole

Vi havde 2 forrygende dage på Naturens Dag. Torsdag morgen blev vi mødt af 55 efterskoleelever og 3 engagerede undervisere fra Flemming Efterskole som var klar på en sjov og inspirerende dag på og i vandet.

 • Eleverne skulle veksle imellem 4 poster, hvor Marinelever stod klar til at undervise og guide. Posterne havde følgende indhold:
  • Artssortering af arter fra Vejle Fjord. Materiale fra snorkling og ruse blev tømt ud i store kar og eleverne fik hjælp fra Marinelever til at artsbestemme og sortere de dyr og planter de fandt. Marineleverne underviste samtidigt i tilpasningsbiologi (forsvar, predation, formering mv).
  • Stenrev og mudderbund. Her hørte eleverne foredrag om to af de biotoper man kan finde i Vejle Fjord. Dernæst skulle de både hente en mudderbundsprøve og kigge på den og opbygge hhv. stenrev og mudderbund i 2 akvarier og overveje hvilke arter der hører til hvilken biotop.
  • Sejlads med fortællinger om Vejle Fjord. Guidet tur hvor eleverne fik informationer om biotoper i Vejle Fjord, om tabet af ålegræstangskov og betydningen af dette.
  • Snorkling ved Albuens muslingerev. Her skulle de selv ud at se på livet i fjorden og samle materiale med ind til stranden hvor Marinelever stod klar til at hjælpe med artskendskab og fortælle om arternes levevis.
 • Tidsrammen for Flemming Efterskoles besøg skred en del, da det er logistisk svært at lave rammer for 55 elever. Det blev dog taget godt imod af både lærere, Marinelever og elever og vi fik en kanon god dag
 • Lærere fra Flemming Efterskole ønsker at komme igen og vil meget gerne udbygge vores samarbejde. Vi snakkede om eventuelt at lave en fælles ansøgning i forhold til Skoletjeneste eller andre tiltag ved Insero.

Fredag modtog vi Juelsminde Skole med 23 udvalgte elever fra 8. og 9. klasse. Eleverne havde søgt om at komme med, og der var et par gengangere fra sidste år, der var så glade for at deltage sidst, at de havde spurgt om de måtte komme med igen! Disse elever kommer vi til at se senere på den Marinbiologiske Studieretning! En enkelt elev var sågar kommet med, fordi en anden elev var syg, så der var rift om pladserne.

Vores Marinelever udviste endnu engang et enormt overskud og engagement. De var dygtige til både at håndtere logistikken og til at undervise og svare på de mange spørgsmål.