Innovation C

Begrebet innovation kan defineres på mange måder, men grundlæggende handler det om processerne fra idé til handling, så der sker en værdiskabelse.

Innovation handler således ikke kun om at få nye ideer, men i højere grad om hvad man gør ved dem, så de skaber værdi for andre ved at løse et problem eller dække et behov.

Faget

I innovation C får du en grundlæggende indførelse i praktisk og teoretisk innovation og lærer at arbejde både kreativt og systematisk med idéudvikling som fundament til opstart af en virksomhed eller non-profit organisation

Du lærer også om forretningsmodeller/planer, og hvilken betydning de har for etablering og udvikling af virksomheder og organisationer. 

Faget veksler mellem teoretisk og praktisk undervisning med udgangspunkt i virkelighedsnære problemstillinger og udfordringer.

Du kan læse mere om innovation C i fagets læreplan her.