Ledelsen

Email:kn@roedkilde-gym.dk

Funktion(er):Ledelse, rektor

Fag:
 • Bestyrelse
 • Personaleledelse
 • Sekretariatsleder
 • Rekruttering og ansættelse
 • Klager - undervisning og eksamen
 • Bygninger
 • Kantinen
 • Organisationsudvikling
 • Økonomi
 • Ekstern kommunikation
 • Eksterne relationer
 • Områdeansvarlig: Kunstneriske fag

Email:PW@roedkilde-gym.dk

Funktion(er):Ledelse, vicerektor, underviser

Fag:
 • Personaleledelse
 • Optagelse
 • Opgavefordeling
 • Klasse- og holddannelse
 • Studieretninger og valgfag
 • Årsplanlægning - herunder ferie
 • Økonomi
 • Områdeansvarlig: Science

Email:

Funktion(er):

Fag:
 • Personaleledelse
 • Rekruttering og ansættelse
 • IT-funktioner
 • Kvalitetssikring og evaluering
 • Internationale relationer og kompetencer
 • Kommunikation
 • Legatudvalget
 • Dimissionen
 • Områdeansvarlig: Sprog, herunder AP

Email:LF@roedkilde-gym.dk

Funktion(er):Ledelse, uddannelseschef, underviser, kursusleder

Fag:
 • Personaleledelse
 • Eksamen
 • Større skriftlige opgaver og AT
 • Undervisningsmidler
 • Bibliotek og videnscenter
 • Tilbud til folkeskoler
 • Brobygning
 • Forsøgsarbejde
 • Læsevejledning
 • Områdeansvarlig: Samfundsvidenskab