Sikkerhedsinstrukser

Formål

Sikkerhedsinstrukserne har til formål at sikre, at alle elever som optages på Rødkilde Gymnasium har kendskab til reglerne og instrukserne, så aktiviteterne foregår på forsvarlig vis.