29. august 2019

Hvordan har Vejle Fjord det ?

Lidt bedre end sidste år - det viser de prøver Rødkildes marinbiologi-hold tog af mudderet i Vejle Fjord !

Der er lidt liv på bunden. I den første prøve, som Rødkilde-eleverne hentede op, gemte mudderet på to sandmuslinger, to snegle og tre børsteorme.

Der var ingen hjertemuslinger i prøven, men lektor Peter Dahm var alligevel positivt overrasket.

- Det tyder umiddelbart godt. Det fortæller os umiddelbart, at der ikke har været iltsvind her, og det er lidt bedre end resultatet fra sidste år, fortæller Peter Dahm.

Læs artiklen fra Vejle Amts Folkeblad.