Klassisk og moderne sprog

Denne studieretning er for dig, der er vild med sprog og grammatik. Du er interesseret i sprogs opbygning og ønsker at forstå sammenhængen mellem latin og de moderne fremmedsprog. Med studieretningsfagene engelsk og spansk bliver du i stand til at kommunikere med over halvdelen af verden på deres modersmål – fra Storbritannien til Spanien og fra USA til Chile. Latin vil give dig en sproglig bevidsthed, der vil styrke både din mundtlige og din skriftlige kommunikation i de andre sprogfag. Med tre sprog vil du i høj grad opleve, at du kan bruge din viden fra ét sprog, når du skal lære nyt i et andet sprogfag.

Sprogfag er dog ikke kun grammatik og kommunikation, men også en måde at opnå viden om kultur, samfund og historie i de forskellige lande. I latin lærer du om romersk kultur og historie har påvirket de europæiske lande både sprogligt og kulturelt. I engelsk og spansk arbejder vi med emner som familiemønstre, den amerikanske drøm og bandekultur. 

Hvis du ikke kan få nok sprog, tilbyder Rødkilde supplerende undervisning i engelsk eller spansk. Her vil du kunne tage en international anerkendt eksamen og opnå et Cambridge-certifikat eller et DELE-certifikat. Du kan bruge certifikatet, når du i fremtiden skal søge studieophold eller job i udlandet.

Studietursdestinationer 
I løbet af din gymnasietid vil du blive tilbudt flere kortere eller længere studieture til udlandet. Et vigtigt formål er, at du skal møde andre kulturer og bruge dit sprog uden for klasselokalet. Studieturen i 2g kan gå til Barcelona, hvor vi besøger vores kontaktskole Escola Virolai. Her får du mulighed for at møde og tale spansk med skolens elever. En anden studietur kan gå til Rom, London eller Berlin, hvor du f.eks. skal lave interviews med de lokale om den multikulturelle storby eller landets traditioner. Du får også muligheden for selv at tage på udveksling og følge dagligdagen hos en elev i Spanien.

Eksterne samarbejder
I denne studieretning vil du møde både en videregående uddannelse som f.eks. Aarhus Universitet samt repræsentanter med fremmedsprogskompetencer fra erhvervslivet, f.eks. oversættervirksomheden World Translation. Du vil også deltage i forskellige sprogkonkurrencer.

Hvad kan du blive
Studieretningen åbner dørene til en lang række uddannelser, hvor sprog og kommunikation er i centrum. Du kan læse sprog på universitetet bagefter og f.eks. blive tolk, gymnasielærer eller oversætter. Eller du kan læse sprog i kombination med andre fag på en handelshøjskole (f.eks. CBS), hvilket giver adgang til job som kommunikationsmedarbejder i virksomheder, organisationer og ministerier.


Studieretningens opbygning

Herunder kan du se hvordan studieretningen er opbygget og fordelt på de 3 år. Klik på det enkelte fag og læs mere.

1.G
2.G
3.G
Biologi C
Valgfag C
Valgfag C
Valgfag B
Kunstnerisk fag C
Valgfag B