Projekt Frivillig

Alle gymnasieelever, som udfører et stykke frivilligt arbejde på mindst 20 timer for en forening, organisation eller lignende, kan få et diplom.

Betingelsen herfor er, at arbejdet er godkendt og formidlet af sekretariatet for Projekt Frivillig.

Projekt Frivillig er en del af regeringens kvalitetsreform. Formålet med projektet er at give eleverne et større indblik i, hvad frivilligt arbejde er og få dem til at se det som naturligt, at man ud over sin uddannelse og sit job involverer sig aktivt i det danske samfund.

Tilbud om frivilligt arbejde og information om projektet findes på Projekt Frivilligs hjemmeside.

Frivillighedskoordinator på Rødkilde Gymnasium er Espen Bregenov-Pedersen