Europaklassen

Er du interesseret i sprog og samfundsfag?

Du vælger studieretningen, hvis du har en særlig interesse for sprog og samfundsfag. Du vil gerne blive endnu bedre til engelsk og tysk, så du kan kommunikere mundtligt og skriftligt på et højt niveau. Ved at vælge tysk bliver du i stand til at kommunikere med Danmarks største handelspartner. Du er interesseret i kultur, historie og samfundsforhold i Tyskland og Storbritannien, men også i et bredere europæisk perspektiv. Hvordan har de to europæiske stormagter påvirket resten af Europa – fx Danmark? Og hvilken rolle spiller de i dag?

I både engelsk og tysk er der fokus på at lære at tale og skrive et korrekt, præcist og nuanceret sprog. Tysk – og engelsksprogede film, sangtekster, avisartikler og litteratur gør dig bedre til sproget, men giver også viden og indsigt i kultur, historie og samfundsforhold i Europa.

Vi arbejder med historiske emner som Storbritannien som kolonimagt og 2. Verdenskrig, men fokuserer især på aktuelle emner som fx migration, klimaudfordringer, terrorisme og ”Brexit”. Her kan alle 3 studieretningsfag arbejde sammen, da viden og teori fra samfundsfag kan skabe bedre forståelse for politiske, økonomiske og sociale forhold i Europa.

Studieturen i 2. g vil gå til et tysk – eller engelsktalende land og vil have et samfundsfagligt fokus. Vi besøger politiske institutioner, organisationer eller virksomheder i fx Paris eller London – og så bruger vi sproget i praksis! Vi laver også endagsekskursioner til vores samarbejdsskole Domschule i Schleswig, hvor du også får mulighed for at bruge sproget. Hvis du ikke kan få nok sprog, så kan du tage en international eksamen og opnå et Cambridge-certifikat eller et Goethe-certifikat. Du kan bruge certifikatet, når du i fremtiden skal søge studieophold eller job i udlandet.

Studieretningen åbner dørene til både korte og lange videregående uddannelser. Du kan fx blive jurist, socialrådgiver, lærer, kommunikationskonsulent, tolk eller EU-rådgiver.


Studieretningens opbygning

Herunder kan du se hvordan studieretningen er opbygget og fordelt på de 3 år. Klik på det enkelte fag og læs mere.

1.G
2.G
3.G
*)Hvis du i 2.g har valgt latin C, har du her et frit B-valg.
Valgfag C
Naturvid. fag C, Latin C eller Fysik B
Naturvidenskabeligt valgfag B *)
Matematik B
Biologi C