Europaklassen

Er du interessereret i sprog og samfundsfag?

Du vælger studieretningen, hvis du har en særlig interesse for sprog og samfundsfag. Du vil gerne blive endnu bedre til engelsk, men har også lyst til at lære et nyt sprog og dermed få adgang til en anden kultur. Frankrig er et af de bærende kulturlande i Europa og har gennem historien haft stor indflydelse på de europæiske landes udvikling. Fransk kultur – design, arkitektur og litteratur – har påvirket Europa, og Frankrig indtager en central plads i EU. At kunne beherske fransk er stadig en forudsætning, hvis man skal arbejde og kommunikere med mange franske virksomheder og institutioner.

I studieretningen arbejder vi med kultur, historie og samfundsforhold i Frankrig og Storbritannien, men inddrager også et bredere europæisk perspektiv. Hvordan har de to europæiske stormagter påvirket resten af Europa – fx Danmark? Og hvilken rolle spiller de i dag?

I både engelsk og fransk er der fokus på evnen til at formulere sig i tale og på skrift. Fransk – og engelsksprogede film, sangtekster, avisartikler og litteratur gør dig bedre til sproget, men giver også viden og indsigt i kultur, historie og samfundsforhold i Europa. Vi arbejder med historiske emner som Storbritannien som kolonimagt og 2. Verdenskrig, men fokuserer især på aktuelle emner som fx migration, klimaudfordringer, terrorisme og ”Brexit”. Her kan alle 3 studieretningsfag arbejde sammen, da viden og teori fra samfundsfag kan skabe bedre forståelse for politiske, økonomiske og sociale forhold i Europa.

Studieturen i 2. g vil gå til Frankrig eller til et engelsktalende land og vil have et samfundsfagligt fokus. Vi besøger politiske institutioner, organisationer eller virksomheder i fx Paris eller London – og så bruger vi sproget i praksis!

Studieretningen åbner dørene til både korte og lange videregående uddannelser. Du kan fx blive jurist, socialrådgiver, lærer, kommunikationskonsulent, tolk eller EU-rådgiver.


Studieretningens opbygning

Herunder kan du se hvordan studieretningen er opbygget og fordelt på de 3 år. Klik på det enkelte fag og læs mere.

1.G
2.G
3.G
AP
*) Hvis du har valgt latin C, har du her et frit B-valg.
Valgfag C
NV
Naturvidenskabeligt valgfag B *)
Valgfag C
Valgfag C