Supersproglig - mød verden med engelsk, fransk og tysk

Mange sprog giver mange muligheder i en globaliseret verden

Du vælger studieretningen, hvis du gerne vil fortsætte med engelsk og tysk, men også gerne vil lære et nyt sprog. Både engelsk og fransk er verdenssprog, og tysk tales af 100 millioner mennesker i Europa. Med de 3 sprog bliver du altså i stand til at kommunikere med store dele af verden – fra de store europæiske lande til de engelsk- og fransksprogede områder i Amerika, Afrika, Asien og Oceanien.

I studieretningen er der særligt fokus på at blive god til at kommunikere på alle tre sprog – mundtligt såvel som skriftligt. Vi arbejder bevidst med sammenhænge mellem sprogene. Du vil derfor opleve, at du kan bruge din viden fra ét sprog, når du skal lære nyt i et andet.

Sprogfag er dog ikke kun grammatik og kommunikation, men også en måde at opnå viden om kultur, samfund og historie i de forskellige lande. I alle tre sprogfag arbejder vi med litteratur, sange, artikler og film om både historiske og aktuelle emner som fx ”Europe – united or divided”, ”Deutschland als Einwanderungsland” og ”Les exclus de la société”.

I både 2. og 3. g vil du blive tilbudt en studietur til et engelsk-, tysk- eller fransktalende land, fx London, Dublin, Berlin eller Paris. Desuden vil der være mulighed for endags- eller flerdagsekskursioner til Flensborg og Hamborg. Målet er at bruge sproget uden for klasselokalet og lære en anden kultur at kende. Det sker, når du interviewer lokalbefolkningen eller besøger venskabsskoler, institutioner, museer eller virksomheder.

Hvis du ikke kan få nok sprog, så tilbyder Rødkilde supplerende undervisning i engelsk, fransk eller tysk. Her vil du kunne tage en international eksamen og opnå et Cambridge-certifikat, et DELF-certifikat eller et Goethe-certifikat. Du kan bruge certifikatet, når du i fremtiden skal søge studieophold eller job i udlandet.

Studieretningen giver adgang til de fleste videregående uddannelser. Jobmulighederne er mange, f.eks. inden for eksport- og turistbranchen, EU, undervisning, kommunikation og oversættelse. Men du kan også vælge at læse videre til sygeplejerske, jurist, folkeskolelærer eller noget helt andet.

Willkommenbienvenuewelcome


Studieretningens opbygning

Herunder kan du se hvordan studieretningen er opbygget og fordelt på de 3 år. Klik på det enkelte fag og læs mere.

1.G
2.G
3.G
Valgfag B
Kunstnerisk fag
Valgfag B
Valgfag C