Studieretninger 2020 - 2023

Rødkilde udbyder følgende studieretninger:

Naturvidenskabelige:

1 - Matematik A - Fysik B - Kemi B

1 - Matematik A - Fysik B - Kemi A

1 - Matematik A - Fysik A - Kemi B

2 - Matematik A - Bioteknologi A - Fysik B

3 og 4 - Biologi A - Kemi B

Samfundsvidenskabelige:

5 - Samfundsfag A - Matematik A

6 - Samfundsfag A - Engelsk A

6A- Samfundsfag A - Tysk A

Sproglige:

7 - Engelsk A - Tysk A - Samfundsfag B med psykologi C 

8 - Engelsk A - Fransk A - Samfundsfag B med psykologi C

9 - Engelsk A - Spansk A - Tysk B

10 - Engelsk A - Fransk A - Tysk B

11 - Engelsk A - Spansk A - Latin C

12 - Engelsk A - Tysk A - Latin C

13 - Engelsk A - Fransk A - Latin C

Kreative:

14 - Musik A - Engelsk A

15 - Musik A - Matematik A

 

Grundforløbet

Hvad er det?

1.g starter med et grundforløb, hvor alle klasser har de samme fag:
Dansk, engelsk, samfundsfag, matematik, idræt, et kunstnerisk fag (billedkunst, drama, mediefag el. musik), naturvidenskabeligt grundforløb (nv) og almen sprogforståelse (ap).

Formål med grundforløbet:

I grundforløbet får eleverne indføring i, hvordan man arbejder på et gymnasium. De lærer Rødkilde at kende, bliver præsenteret for vores mange forskellige fag og aktiviteter og får vejledning, så de er godt rustet til at vælge lige præcis dén studieretning, der passer bedst til dem.
Undervisningen er tilrettelagt, så den tilgodeser elevernes faglige interesser, og så den udfordrer eleverne fagligt.

Tidsplan for optagelsen