Samfundsfag A - Matematik A

Når udviklingen i verden vækker din nysgerrighed

Denne studieretning er en samfundsfaglig studieretning med særligt fokus på matematik i form af bl.a. statistiske sammenhænge, økonomi og internationale forhold.
Denne studieretning er for dig med interesse for nationale og internationale sammenhænge. Du vil komme til at analysere og forstå samspillet mellem kulturelle, politiske og økonomiske forhold.

Dette gælder både nationalt men også internationalt, da Danmark konstant er under indflydelse af verdensudviklingen, hvilket kræver en forståelse af forhold i bl.a. Kina, Mellemøsten, USA og Europa. Du vil komme til at arbejde med emner såsom ulighed, demokrati og magt, europæisk identitet, EU og international politik, nationalregnskab, konkurrenceevne, bæredygtighed og vækst. Matematik er bl.a. centralt for at belyse sammenhænge, tendenser og statistisk sandsynlighed og dermed behandle og forstå den viden korrekt, som I opnår fra omverdenen.

Hvert år får du tilbud om en- eller flerdagsekskursioner i Danmark eller udlandet. Ekskursioner foregår både lokalt, nationalt og internationalt , såsom besøge Vejle Byråd, Christiansborg og nationalbanken eller studietur til en international destination såsom London, Madrid, Barcelona, Beijing eller lignende. Vi har et samarbejde med Resiliente Vejle, virksomheder, uddannelsesinstitutioner og det politiske system og NGO’er såsom Cepos og AE.  

Denne studieretning åbner dørene til mange korte og lange videregående uddannelser, især inden for det samfundsfaglige og økonomiske, men også en del naturvidenskabelige uddannelse. Du kan f.eks. blive lærer, økonom, finansieringsrådsgiver, politisk rådgiver eller international salgs- og markedskonsulent.


Studieretningens opbygning

Herunder kan du se hvordan studieretningen er opbygget og fordelt på de 3 år. Klik på det enkelte fag og læs mere.

1.G
2.G
3.G
*) Hvis du som 2. fremmedsprog A har valgt fransk eller spansk, kan du ikke vælge her
Naturvidenskabeligt valgfag B
Valgfag C
Kunstnerisk fag
2. fremmedsprog
Valgfag C el. 2. fremmedsprog A*)